2018 CUBE STAR WORLD AUDITION in VIETNAM 베트남어ver

by 관리자 posted Sep 11, 2018
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

Xin chào các bạn, chúng tôi là đội tìm kiếm nghệ sĩ triển vọng của chương trình cubw star.

 

Năm 2018, cubw star sẽ tổ chức cuộc tuyển chọn nghệ sĩ trẻ tại Việt Nam.

 

Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi đăng trên sns và website củ cubw star.

 

Chúng tôi mong các bạn sẽ tham gia đăng ký tham dự chương trình.

 

Xin chân thành cảm ơn!

2018 큐브오디션 - 베트남(베트남어).jpg