2019 CUBE STAR WORLD AUDITION in Vietnam, Australia, New Zealand_1

by 관리자 posted Mar 07, 2019
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

Cube Entertainment đang đi tìm các CUBE STAR
tương lai, Các bạn trẻ tài năng hãy nhanh chân đăng kí dự thi để trở thành CUBE STAR.

 

큐브엔터테인먼트에서 미래의 CUBE STAR를 꿈꾸는 여러분을 찾아갑니다!
CUBE STAR를 꿈꾸는 끼와 재능을 가진 분들의 많은 참여 바랍니다.

2019 큐브스타오디션(베트남).jpg